การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

คำว่า ‘Power Transformers’ อธิบายวัตถุประสงค์ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พลังงานไฟฟ้าใช้เพื่อเตือนกำลังที่ส่งไปยังไฟฟ้าแรงสูง และสามารถส่งพลังงานได้ดีมากแม้ในแรงดันไฟฟ้าที่สูงมาก หม้อแปลงไฟฟ้าดังนั้นหม้อแปลงจึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความต้านทาน มันส่งกำลังที่ได้รับไปยังช่วงที่แน่นอนและจะให้แน่ใจว่ามีการใช้พลังงานตามความต้องการในท้องถิ่น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย Buck Boost Transformers ซึ่งใช้ในการปรับแต่งแอพพลิเคชั่นแรงดันต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าความผันผวนของพลังงานตั้งแต่สภาวะแรงดันสูงหรือต่ำและการใช้งานมอเตอร์ หม้อแปลงแบบ Step Up สามารถเพิ่มแรงดันไฟต่ำได้อย่างต่อเนื่อง เช่น หากเป็น 108 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มเป็น 120 โวลต์ หม้อแปลงแบบ Step Down ต่างจาก Step Up ที่จะช่วยในการลดแรงดันไฟจากสภาวะไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงมีหลายประเภทและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นี่คือการใช้งานหม้อแปลงประเภทต่างๆ

หม้อแปลงไฟฟ้าเรโซแนนซ์

หม้อแปลงไฟฟ้าเรโซแนนท์เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ารั่วชนิดหนึ่ง ใช้การเหนี่ยวนำการรั่วไหลของขดลวดทุติยภูมิร่วมกับตัวเก็บประจุภายนอก เพื่อสร้างวงจรเรโซแนนซ์ตั้งแต่หนึ่งวงจรขึ้นไป ขดลวดเทสลาสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าที่สูงมาก และสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงกว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าแรงสูงแบบไฟฟ้าสถิต

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นวัตถุประสงค์หลักในการวัดแรงดันและกระแสในระบบไฟฟ้ากำลัง ยังใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้า ในกรณีที่แรงดันหรือกระแสไฟสูงเกินไปที่จะนำไปใช้กับเครื่องมืออย่างเหมาะสม สามารถปรับลดระดับให้เป็นค่ามาตรฐานและต่ำได้ https://www.thaipatanakit.co.th/