บริการรับแปลเอกสารการปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล

บริการรับแปลเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในสาขาของตนเช่นเดียวกับนักภาษาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ตัวอย่างที่สำคัญคือเมื่อพอร์ทัลข้อมูลแรกสำหรับข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในแอฟริกา การค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องทางเทคนิคสำหรับพอร์ทัลเป็นกระบวนการแรกและเกี่ยวข้องกับการทำสัญญากับผู้ให้บริการข้อมูลที่มีชื่อเสียงดีในพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปคือการแปลข้อมูลเป็นภาษาทางการของแอฟริกาเพื่อให้พอร์ทัลสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในชุมชนต่างๆ แม้ว่าการแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจะมีประโยชน์ในกรณีเหล่านี้ แต่ก็ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าการแปลข้อมูลนั้นถูกต้อง นอกจากนี้ ในกรณีของภาษาที่ไม่ได้พูดกันอย่างกว้างขวาง ผู้พูดภาษาแม่ก็ควรใช้อย่างดีที่สุด ในภาษาที่เก่ากว่า

บางคำอาจไม่มีคำที่เกี่ยวข้องสำหรับคำศัพท์ที่ทันสมัยกว่าบางคำและจำเป็นต้องค้นหาคำอธิบายที่เหมาะสม

บริการรับแปลเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในพอร์ทัลคือ Research Translation การแปลงานวิจัยสามารถมองได้ว่าเป็นหมวดย่อยของการแปลความรู้ ซึ่งผลการวิจัยสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี คำจำกัดความที่เสนอของการแปลงานวิจัยคือ: แนวปฏิบัติที่ตอบสนองทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุใหม่อย่างมีประสิทธิภาพของความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งได้มาจากความพยายามในการวิจัย ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ ซึ่งจะถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ . การวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์จำนวนมากไม่ได้ถูกกรองผ่านเพื่อใช้อย่างเต็มที่โดยฆราวาส ดูเหมือนจะมีช่องว่างในความเข้าใจที่ได้รับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่ได้รับจากประชาชนทั่วไป บริการแปลประเภทนี้เป็นทักษะเฉพาะทางอย่างมาก เนื่องจากนอกจากนักแปลที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องแล้ว ยังต้องสามารถสื่อสารแนวคิดในลักษณะที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง ตัวอย่างของการแปลประเภทนี้มักพบเห็นได้ในเว็บไซต์การดูแลผู้ป่วยและข้อมูล

เมื่อคุณพิจารณาว่าภาษาที่พูดมากที่สุดในโลกสามอันดับแรกคือจีนกลาง สเปน และอังกฤษ แสดงว่าจำเป็นต้องมีบริการแปลที่มีประสิทธิภาพเมื่อดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การทำให้ข้อมูลทุกประเภทเข้าถึงได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อการตลาด เอกสารทางเทคนิค หรือการฝึกอบรมและคู่มือการศึกษา ช่วยปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลทั่วโลก