การทำข้อสอบราชการ – การเลือกไหน?

การวางแผนอย่างพิถีพิถันและคำแนะนำที่เหมาะสมและทันท่วงทีสามารถช่วยให้บุคคลที่ตื่นตัวสามารถผ่านการตรวจสอบของ UPSC ที่ยากลำบากได้ ตามผู้สมัครของ UPSC ครึ่งหนึ่งของการต่อสู้จะชนะทันทีหลังจากเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคัดเลือกของคณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งสหภาพ (UPSC) โดยมีเงื่อนไขว่าตัวเลือกในการสอบเบื้องต้นของ IAS และข้อสอบหลัก IAS แต่ละรายการจะกำหนดรูปแบบการให้คะแนนของผู้สมัคร คำถามที่ถามในการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเลือกวิชาที่เลือกได้ ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องยากและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

มีวิชาให้เลือกมากมาย เนื่องจากนักเรียนอยู่ในสายการศึกษาที่หลากหลาย วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ที่ขยายออกไปเหนือฟิสิกส์ เคมี พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา สาขาวิชามนุษยศาสตร์ที่ขยายครอบคลุมประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสังคมวิทยา และภาษาต่างๆ เช่น ฮินดี อังกฤษ อูรดู และบาลี UPSC ยังเปิดสอนวิชาต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา นอกจากนี้ จำนวนวิชาที่มากขึ้นทำให้นักเรียนเลือกทางเลือกได้ยากขึ้น

วิชาที่เลือกได้จะถูกเลือกโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์จำนวนหนึ่ง

ด้านหนึ่งมีตัวเลือกที่ถือว่าเป็นการให้คะแนน เนื่องจากมีวิชาอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมสำหรับความเกี่ยวข้องกับเอกสารการศึกษาทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบันและคำถามเรียงความในขณะที่มี หลายคนเลือกหัวข้อสำหรับชุดหัวข้อที่ถามและตอบแบบสั้นเปรียบเทียบ นักเรียนรู้สึกว่าการวางแผนส่วนนี้ทำให้การเลือกวิชาเรียนประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีการผสมผสานที่มีหลักสูตร IAS ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดภาระงานและเพิ่มโอกาสในการให้คะแนนในการทำข้อสอบราชการ

ในทำนองเดียวกันพฤกษศาสตร์และสัตววิทยาเป็นสองทางเลือกเสริมที่มีหลักสูตรร่วมกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตของพวกเขา หลักสูตร IAS พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GM) การโคลนนิ่ง เทคโนโลยีชีวภาพ และการทำให้ไวต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม นักเรียนควรแสดงทักษะความถนัดในวิชาที่เลือก เนื่องจากพวกเขาต้องการความรู้เฉพาะทางในระดับที่ยุติธรรม ขณะเตรียมตัวสำหรับตัวเลือกนี้ ขอแนะนำให้ศึกษาเอกสารหลัก IAS ก่อน จากนั้นจึงเตรียมตัวสำหรับ IAS เบื้องต้น เนื่องจากจะทำให้นักเรียนได้เปรียบและอนุญาตให้พวกเขาเชี่ยวชาญในด้านคะแนนบางด้าน

Go4ias พยายามช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวสำหรับการรับราชการและการสอบระดับรัฐที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับบริการด้านการบริหารและตำรวจระดับต่างประเทศที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด GO4ias มอบทุกสิ่งและทุกอย่างสำหรับผู้สนใจ ข้อเสนอนี้ขยายไปตามรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อศึกษาเนื้อหาในการทำข้อสอบราชการโดยเฉพาะในการเตรียม IAS ซึ่งรวมถึงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบันทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น