ป้ายจราจรบอกทางมีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ

ป้ายบอกทางมีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางปลอดภัยขึ้นเพราะเตือนพวกเขาถึงข้อบกพร่องบนท้องถนนกฎหมายการขับขี่และทางข้าม หากไม่มีความรู้เหล่านี้ผู้ขับขี่อาจมีแนวโน้มป้ายจราจรที่จะทำร้ายตัวเองผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์คนอื่น ๆเมื่อไม่มีสัญญาณป้ายจราจรข้อบกพร่องบนท้องถนนผู้ขับขี่อาจไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับสภาพที่อาจเป็นอันตรายในถนนข้างหน้า เงื่อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงสะพานแคบทางเท้าไม่เรียบหลุมบ่อและไหล่ทาง

ผู้ขับขี่ที่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับข้อบกพร่องป้ายจราจรเหล่านี้อาจสามารถปรับตัวและปรับตัวได้ก่อนหน้านี้ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงได้อย่างมากผลกระทบอีกประการหนึ่งของป้ายจราจรบอกทางที่หายไปคือการเร่งความเร็ว ป้าย จำกัด ความเร็วช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นความเร็วสูงสุดตามกฎหมายในพื้นที่ที่กำหนดบ่อยครั้งที่ข้อจำกัดเหล่านี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลมีความเสี่ยงสูงที่จะมีส่วนร่วม

เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดที่ผู้ขับขี่สามารถเดินทางได้โดยไม่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายหากไม่มีสัญญาณเหล่านี้อาจไม่มีความเร็วคงที่บนถนน ซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่บางคนอาจขับรถเร็วเกินไปในขณะที่บางคนอาจขับช้าเกินไป เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลมีความเสี่ยงสูงที่จะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์สุดท้ายป้ายเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับทางแยกซึ่งรวมถึงทางม้าลายทางแยกสัตว์และทางแยกทางรถไฟป้ายจราจร คนขับรถที่รู้เรื่องป้ายจราจรทางแยกเหล่านี้ล่วงหน้าอาจมีโอกาสน้อยที่จะวิ่งแซงคนเดินเท้าชนสัตว์ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะ

ของพวกเขาหรือจอดบนรางรถไฟป้ายจราจรมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อพวกเขาหายไปรัฐบาลท้องถิ่นมักจะตำหนิ เมื่อบุคคลได้รับบาดเจ็บพวกเขาอาจมีสิทธิ์ป้ายจราจรได้รับเงินชดเชยป้ายบอกทางมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกันคือแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงเงื่อนไขและกฎระเบียบที่อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย เมื่อป้ายจราจรสัญญาณเหล่านี้หายไปคำเตือนสำหรับผู้ขับขี่ก็เช่นกันว่าอาจเกิดสภาวะที่เป็นอันตรายรออยู่ข้างหน้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นสัญญาณที่แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงข้อบกพร่อง

ในกรณีส่วนใหญ่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการโพสต์ป้ายถนนเมื่อจำเป็นและแทนที่เมื่อหายไปจะเป็นป้ายที่คุ้นเคย โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลท้องถิ่นของเทศบาลแห่งหนึ่งจะรับผิดชอบป้ายจราจรความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมไปถึงป้ายถนนป้ายบอกทางมีหลายวัตถุประสงค์ป้ายจราจร บางคนแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบว่าความเร็วสูงสุดตามกฎหมายในพื้นที่ที่กำหนดคือเท่าใด คนอื่น ๆ แจ้งให้คนขับรถทราบถึงทางข้ามของสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย

บางคนบอกให้คนขับรถขับช้าลงเพราะข้างหน้ามีโซนโรงเรียนป้ายจราจรหรือทางเท้าถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นสัญญาณที่แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงข้อบกพร่องบนท้องถนน ป้ายเหล่านี้เตือนถึงเลนที่ไม่เรียบหรือทางเท้าที่ไม่เรียบหรือไหล่ทางหรือสะพานแคบ เมื่อผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับข้อบกพร่องติดตั้งป้ายจราจรเหล่านี้พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ขับขี่ไม่มีสัญญาณเตือนพวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสและถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีที่รุนแรงที่สุด